Το Τεχνικό Γραφείο μας λειτουργεί από το 1991 και παρέχει υπηρεσίες Μηχανολόγου και Ναυπηγού Μηχανικού.

Το πεδίο των υπηρεσιών περιλαμβάνει τη μελέτη, την επίβλεψη, την πραγματογνωμοσύνη, την επιθεώρηση εκτίμησης κατάστασης, την τεχνική συμβουλευτική, την οικονομοτεχνική ανάλυση και την διαχείριση έργων.

Έργα πολλαπλών ειδικοτήτων αναλαμβάνονται επίσης με συμπράξεις και κοινοπραξίες με συνεργάτες μας μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων (Πολιτικοί, Χημικοί μηχανικοί κλπ).

 

Συμμετοχή με την ιδιότητα του μέλους στους παραπάνω οργανισμούς