Έργο: «Κατασκευή Υ/Γ Ακάτου για το Υ/Γ ΝΑΥΤΙΛΟΣ του ΠΝ»

Πελάτης: Norsafe Hellas ΑΕ

Χρόνος υλοποίησης: 01/2017 – 07/2017

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες (full set)
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Πείραμα Ευσταθείας
  • Έκδοση πιστοποιητικού CE
  • Τεχνικού Συμβούλου