Έργο: «Αιολικό Πάρκο ΠΟΥΡΝΑΡΙ Βοιωτίας»

Πελάτης: LAVEL ΑΤΕ

Χρόνος υλοποίησης: 10/2018 – 09/2019

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
• Συντονιστής Ασφαλείας έργου
• Τεχνικός Ασφαλείας έργου