Έργο: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ VW BANK»

Πελάτης: VW BANK

Χρόνος υλοποίησης: 10/2018 – 04/2019

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Επίβλεψη του έργου για λογαριασμό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ
  • Τεχνικός σύμβουλος