Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤ ΘΙΣΒΗΣ»

Πελάτης: LAVEL ΑΤΕ

Χρόνος υλοποίησης: 10/2018 – 09/2019

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Συντονιστής Ασφαλείας έργου
  • Τεχνικός Ασφαλείας έργου