Περιγραφή:

Έργο: «Ναυπήγηση Ημερόπλοιου ‘ΕΛΕΝΗ’»

Πελάτης:

Χρόνος υλοποίησης: 09/2013 – 07/2014

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες (full set)
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Τεχνικός Σύμβουλος
  • Αδεια Ναυπήγησης
  • Πιστοποιητικά Αξιοπλοϊας

Λοιπά Σχόλια:

LOA = 14,00m – BMAX = 4,07m – D = 1,70m

ΕΠΙΒΑΤΕΣ 75

ΣΥΜΗ