Έργο: «Ναυπήγηση Ημερόπλοιου ‘GOLDEN AGE’»

Πελάτης: 

Χρόνος υλοποίησης: 01/2015 – 07/2015

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες (full set)
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Πείραμα Ευσταθείας
  • Τεχνικός Συμβούλος
  • Άδεια Ναυπήγησης
  • Πιστοποιητικά Αξιοπλοϊας

Λοιπά Σχόλια:

LOA = 14,00m – BMAX = 4,05m – D = 1,56m

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ