Περιγραφή:

Έργο: «Ναυπήγηση Θαλάσσιου taxi ‘ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ’»

Πελάτης:

Χρόνος υλοποίησης: 01/2013 – 06/2013

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες (full set)
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Τεχνικός Σύμβουλος
  • Αδεια Ναυπήγησης
  • Πιστοποιητικά Αξιοπλοϊας

Λοιπά Σχόλια:

LOA = 8,34m – BMAX = 3,00m – D = 1,05m

ΚΑΡΥΣΤΟΣ