Περιγραφή:

Έργο: «Ναυπήγηση Καταδυτικού σκάφους ‘DIVE EASY II’»

Πελάτης: ΜΟΣΧΑΤΟΣ Μ.-ΣΤΡΑΤΗΣ Κ. ΟΕ

Χρόνος υλοποίησης: 10/2012 – 06/2013

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες (full set)
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Τεχνικός Σύμβουλος
  • Αδεια Ναυπήγησης
  • Πιστοποιητικά Αξιοπλοϊας

Λοιπά Σχόλια:

LOA = 9,95m – BMAX = 3,71m – D = 1,90m

ΚΕΡΚΥΡΑ