Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ Νο4 PCT»

Πελάτης: Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ (Cosco)

Χρόνος υλοποίησης: 10/2018 – 11/2018

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτη Αντοχής Φορέα Στήριξης του νέου θαλάμου