Περιγραφή:

Έργο: «Ναυπήγηση Δρομολογιακού πλοίου ‘ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π’»

Πελάτης: KAMELIA LINES NE

Χρόνος υλοποίησης: 10/2012 – 03/2013

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Μελέτες (full set)
  • Επίβλεψη κατασκευής
  • Πείραμα Ευσταθείας
  • Τεχνικός Σύμβουλος
  • Αδεια Ναυπήγησης
  • Πιστοποιητικά Αξιοπλοϊας

Λοιπά Σχόλια:

LOA = 19,80m – BMAX = 5,15m – D = 1,85m

ΠΑΞΟΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ