Έργο: «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ‘ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΡΟΚΑ’ ΤΟΥ ΣΕΠ»

Πελάτης: NAVMARINE LTD

Χρόνος υλοποίησης: 04/2019

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Τεχνικός Ασφαλείας έργου