Έργο: «C/N «INDEPENDENTCONCEPT»– ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Πελάτης: COSCO SHIPPING Lines (Greece) S.A.

Χρόνος υλοποίησης: 01/2019 – 02/2019

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Project Management & Γενικός Συντονισμός για την έκδοση της Άδειας Μετάγγισης Καυσίμου (από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά)
  • Διαχείριση Διαδικασιών
  • Σχέδιο Μετάγγισης Καυσίμου με Τεχνική Έκθεση
  • Υπηρεσίες Χημικού Ναυτιλίας
  • Επίβλεψη Εκτέλεσης Έργου Μετάγγισης