ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Σε περίπτωση που απαιτούνται και Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας μπορούμε να σας καλύψουμε με συνεργαζόμενους έμπειρους επαγγελματίες.

Ιατρός Εργασίας απαιτείται όταν ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνάει τους 50.

Τελευταία Νέα